CK Victory Travel, s.r.o.
Kollárova 7
917 01 Trnava
Slovakia

IČO: 36 800 996
DIČ: 2022403702
DPH: SK2022403702
Zap. v obch. reg. OS Trnava, odd. S.r.o. vl. č. 20300/T

Telefón: +421 33 55 13 856
Mobilný telefón: +421 907 604 504
Email:victory@victorytravel.sk

Marketingové oddelenie – informácie o ponukách zasielať na marketing@victorytravel.sk

Predajná kancelária je otvorená v pracovných dňoch 9.00 – 17.00 hod.

 

Náš partner:

Bankový účet:

CK VICTORY TRAVEL, s.r.o.
4009041835/7500 ČSOB BANKA
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0904 1835
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Adresa banky: Hlavná 14, 917 01 Trnava, Slovensko

Poloha kancelárie v Trnave:
48° 22′ 17.7714619″ N
17° 35′ 4.8877716″ E

Ak Vás niečo zaujíma

Súhlasím s uchovávaním osobných údajov, ktoré vypĺňam pri registrácii a ktoré sú potrebné pre korektnú komunikáciu. Zároveň dávam súhlas na zasielanie newslettra spoločnosti CK VICTORY TRAVEL. Mnou zadané dáta môžu byť kedykoľvek vymazané v rozsahu platnej legislatívy.

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber noviniek.