MENU

Kontakt

   

  cforms contact form by delicious:days

 • CK Victory Travel, s.r.o.
  Kollárova 7
  917 01 Trnava
  Slovakia

   

  IČO: 36 800 996
  DIČ: 2022403702
  DPH: SK2022403702
  Zap. v obch. reg. OS Trnava, odd. S.r.o. vl. č. 20300/T
  Telefón:
  +421 33 55 13 856
  Fax:
  +421 33 53 53 882
  Mobilný telefón
  :+421 907 604 504
  Email:
  victory@victorytravel.sk

  Marketingové oddelenie – informácie o ponukách zasielať na marketing@victorytravel.sk

  Predajná kancelária je otvorená v pracovných dňoch 9.00 – 17.00 hod.

  Bankový účet:

  CK VICTORY TRAVEL, s.r.o.
  4009041835/7500 ČSOB BANKA
  variabilný symbol: rodné číslo klienta
  konštantný symbol: 0308
  IBAN: SK50 7500 0000 0040 0904 1835
  BIC (SWIFT):
  CEKOSKBX
  Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
  Adresa banky: Hlavná 14, 917 01 Trnava, Slovensko

  Poloha kancelárie v Trnave:
  48° 22′ 17.7714619″ N
  17° 35′ 4.8877716″ E