Milí cestovatelia, iste už držíte v rukách náš nový katalóg a veľmi veríme, že sa Vám páči.
Dali sme si naozaj záležať.
Pri príležitosti jeho vydania by sme Vám radi ponúkli skvelé zľavy...
Cestujte!

Ak Vás čokoľvek zaujíma, prosím informujte sa na čísle +421 907 604 504
alebo nám napíšte na victory@victorytravel.sk

PODMIENKY - SUPER VIANOČNÉ ZĽAVY

Akcia trvá od 13.11.2017 do konca roka 2017 a do vypredania limitovaného vopred stanoveného počtu miest na jednotlivých termínoch zájazdov. Na získanie nároku na zľavu je potrebné uhradiť zálohu najneskôr do skončenia trvania akcie vo výške stanovenej cestovnou kanceláriou. Zľava platí na zájazdy začínajúce od 1. marca 2018.

Uplatnenie zľavy sa týka všetkých osôb na jednej objednávke.

Od momentu úhrady zálohy za zájazd objednaný v rámci akcie SUPER  VIANOČNÉ ZĽAVY je výška storno poplatkov v prípade odstúpenia od zmluvy 50% z katalógovej ceny zájazdu a 100% sumy za letiskové poplatky. V dobe kratšej ako 44 dní do odchodu zájazdu platia storno podmienky uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre účasť na zájazdoch  CK VICTORY TRAVEL.

Zmena predmetu zmluvy o obstaraní zájazdu nie je po úhrade zálohy možná.

V prípade zrušenia zájazdu zo strany CK VICTORY TRAVEL klient stráca nárok na túto špeciálnu akciu na ďalší zájazd. Upozornenie o zrušení zájazdu musí byť zo strany CK VICTORY TRAVEL zaslané minimálne 21 dní pred začiatkom zájazdu pri garancii vrátenia plnej výšky zaplatenej zálohy.

Využitie tejto akcie JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S VERNOSTNOU ZĽAVOU. Okrem toho už nie so žiadnou inou zľavou ani akciou. Od momentu úhrady zálohy nie je možné zameniť akciu za inú akciu viažucu sa k rovnakej objednávke.

Využitie akcie SUPER VIANOČNÉ ZĽAVY JE VIAZANÉ NA PRIAMY NÁKUP u CK VICTORY TRAVEL, tzn. tieto SUPER VIANOČNÉ ZĽAVY nie je možné aplikovať pri kúpe od provízneho predajcu.

Ak si klient zakúpi zájazd u provízneho predajcu, má nárok iba na štandardnú Vianočnú zľavu.

VYBRANÉ ZÁJAZDY SO SUPER ZĽAVAMI

VŠETKY ZĽAVY JE MOŽNÉ ešte NAVÝŠIŤ o VERNOSTNÚ ZĽAVU

VŠETKY ZĽAVY PLATIA aj PRE 1 OSOBU
zľava na jednu osobu je polovičná oproti zľave pre dvojicu

OKREM TÝCHTO VYBRANÝCH 10 ZÁJAZDOV SO SUPER ZĽAVOU, PLATÍ DO KONCA ROKA AJ ŠTANDARDNÁ VIANOČNÁ ZĽAVA NA OSTATNÉ ZÁJAZDY s odchodom od 1. marca 2018

DO KONCA AKCIE ZOSTÁVA

%-zMesiace:%-nDni:%-HHodiny:%-MMinúty:%-SSekundy: