MENU

Irán


Irán

100%! Cestoval som doteraz s českými CK a môžem povedať, že odborná pripravenosť, komunikácia a starostlivosť o klienta je u vás je na podstatne vyššej úrovni.